Door je naam weet je dat je bestaat

23-10-2017, INSPIRATIE

Zaterdagnamiddag gingen we weer filosoferen in de bib in Lint. Aan de hand van meegebrachte babyfoto’s probeerden we het moment te achterhalen wanneer jij echt JIJ wordt. Is dat in de buik van mama of bij de geboorte? Of je hele leven lang? Kunnen we dat eigenlijk wel weten?

Maar je naam…die is heel belangrijk! Die blijkt helaas wel een bron van pestgedrag en in sommige landen zijn bepaalde namen ook echt verboden. Dat kan ook wel goed zijn om mensen te beschermen tegen namen die belachelijk zijn. Maar het echt positieve aan een naam hebben was volgens enkelen dat mensen je kunnen aanspreken (anders wordt het wel heel ingewikkeld) en dat je dan echt lijkt te bestaan.

We probeerden nadien een antwoord te geven op de vraag ‘Blijven wij hetzelfde’? De antwoorden werden ijverig in het persoonlijk schriftje neergepend. Iedereen kreeg dus even stille denktijd. De meeste kinderen hadden op de vraag zowel een argument voor als tegen kunnen bedenken. Knap!

Een creatieve opdracht sloot deze sessie af: een zelfportret tekenen. En omdat het filosoferen blijft, schreven we er ook nog bij wat het belangrijkste was aan onszelf. Want daar hadden we even voordien diep over nagedacht. De resultaten zie je in het filmpje!