Denkkaravaan leest: Doe en denk als Plato

Plato was een bescheiden man die zijn waarheid niet graag aan anderen oplegde. Hij had immers een groot vertrouwen in het denken en het vermogen dat iedereen bezit om de waarheid op zijn eigen levenspad te vinden. Toch liet de Griekse denker een immens gedachtegoed na in de westerse filosofie. Leg je oor eens te luisteren bij Plato als je op zoek bent naar persoonlijke ontwikkeling. Ook vandaag biedt zijn werk antwoorden op vraagstukken van het moderne leven.

Plato gebruikt dialogen om ideeën over zichzelf of de wereld te bevragen. Dit boek is een mooie, toegankelijke introductie op dialogen waar zowel familieleden van Plato, als historische en fictieve figuren (Laches, Alcibiades, Euthypro, Lysis) hun opwachting maken en met elkaar van gedachten wisselen over moed, vriendschap, rechtvaardigheid en overmaat. De aanleiding is altijd een concrete situatie, wat ervoor zorgt dat je meteen mee bent. Moet je eerst kennis hebben van wat wijsheid is vooraleer je kan handelen? Zouden we vriendschap zoeken met mensen die totaal anders zijn dan wij? Is het goed om altijd trouw te blijven aan je morele principes? Is elke vorm van plezier even waardevol?

Nathanaël Masselot bouwt het boek op rond 4 thema’s: de ethiek, de moraal, kennis, rechtspraak & politiek. Elk hoofdstuk begint met een vraag (Waarom houden we van wat mooi is? Hoe bestrijd je wraakzucht?) en een toegankelijke uitleg over Plato’s ideeën daarover met verwijzingen naar de dialogen. Na een beknopte samenvatting, wordt er gekeken naar hoe de filosofie van Plato ons aanspoort onze eigen levenshouding te bevragen. Aan het einde van elk hoofdstuk wordt één filosofische methode besproken (definitie opstellen, aporie, gebruik van mythe, dialectiek). Dat geeft de lezer inzicht in hoe filosofen bepaalde ‘instrumenten’ gebruiken om het filosofisch denken op gang te brengen. Er wordt ook stilgestaan bij filosofisch jargon.

Doe en denk als Plato is een leerrijk boek voor een breed publiek. In een heldere en aangename stijl, nodigt Masselot je uit om de rest van je leven te blijven filosoferen met Plato als praktische gids.

Doe en denk als Plato

Nathanaël Masselot  |  Ingrid Buthod-Girard (vert.)  |  ISBN 9789043927512  |  Kosmos Uitgevers

Met dank aan Uitgeverij Kosmos voor het recensie-exemplaar.

Denk je bij het aankopen van die fijne kinderboeken ook aan de lokale handelaar? Bestel je boek bij een boekhandel via Confituur Boekhandels, Standaard Boekhandel of de vele kleine gespecialiseerde boekhandelaars dichtbij huis.