De denkende klas

weet jij hoe je denkt?

Goed denken is belangrijk, maar we lijken het steeds minder te doen. Zeker met Google in de buurt hoeven we nog zelden zelf naar een antwoord te zoeken. Maar leert Google ons ook begrijpen? De denkende klas wil door  regelmatig te filosoferen met kinderen en jongeren werken aan 3 belangrijke pijlers:

relevante vragen stellen

ideeën genereren

ideeën samen onderzoeken

Het doel ervan is dat deelnemers inzicht krijgen in hoe ze denken en niet in wat ze moeten denken. En dat ze weten dat het ook anders kan.

De denkende klas zal bestaan uit een reeks gesprekken en denkoefeningen die in de klas worden gevoerd, in het bijzijn van de leerkracht. Zo wordt ook de leerkracht betrokken en gestimuleerd om voortaan leerlingen nieuwe denkkaders aan te bieden.

Wilt u de denkende klas inzetten voor een hele graad of meerdere klassen, dan plannen we eveneens een afzonderlijke vormingssessie voor leerkrachten, waarin zij zelf filosofisch geprikkeld worden en kennismaken met speelse werkvormen.

Dit gloednieuwe programma is in volle ontwikkeling. Wil je eraan meewerken of op de hoogte blijven? Ik hoor graag van je.