Algemene voorwaarden

1.Inschrijving

Pas na betaling van het volledige bedrag, is de inschrijving voor een activiteit definitief. Nadat Denkkaravaan de betaling ontvangen heeft, ontvang je via mail een bevestiging van betaling en inschrijving.

2.Betaling

Na het invullen van het inschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen tijd om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Denkkaravaan niet tijdig bereikt en er geen antwoord/betaling volgt op de betaalherinnering, wordt de inschrijving geannuleerd. Last minute deelnemers worden geacht het kamp voor de start van de activiteit te betalen.

3.Annulatie kamp

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds via mail (katrin_laureyssens@hotmail.com) of telefoon (0477/27.38.08) door te geven.

Voorwaarden:

- in geval van ziekte of ongeval (enkel op vertoon van doktersbewijs): er worden 15 euro annulatiekosten in rekening gebracht.

- indien je minder dan 2 weken voor aanvang annuleert: er worden 50 euro annulatiekosten in rekening gebracht.

4. Annulatie activiteit

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds via mail (katrin_laureyssens@hotmail.com) of telefoon (0477/27.38.08) door te geven.

Bij de annulatie van een activiteit, gaan we in gesprek over eventuele terugbetaling. Hoe eerder de annulatie gebeurt, hoe flexibeler we kunnen zijn in het hanteren van eventuele annuleringsvergoedingen.

5. Annulatie opdracht door derden

Bij de annulering van een opdracht door een opdrachtgever, gaan we in gesprekom een oplossing voor beide partijen te zoeken. Een algemeen principe hierbij is dat hoe eerder de annulering gebeurt, hoe flexibeler we kunnen zijn in het hanteren van eventuele annuleringsvergoedingen.

6.Annulatie door Denkkaravaan

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden of veranderen van locatie. Denkkaravaan zorgt steeds voor een alternatief of betaalt het inschrijvingsgeld integraal terug.

7.Diefstal, verlies en schade

Denkkaravaan kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8. Persoonlijke gegevens

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Denkkaravaan en worden gebruikt om deelnemers te informeren over de activiteit waarvoor ze inschreven en nieuws van de Denkkaravaan. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen op aanvraag via 0477/27 38 08 of katrin_laureyssens@hotmail.com verwijderd worden uit de bestanden.

9.Eigendom materialen

Het materiaal dat bij activiteiten hoort (werkbladen, syllabus, …), is voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is niet toegestaan om dit materiaalte publiceren in boekvorm of via internet beschikbaar te maken voor derden, zonder toestemming van de auteur.

10.Akkoord

Door de betaling uit te voeren of de bestelbevestiging te ondertekenen, bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.