Workshops scholen

Door te filosoferen worden kinderen actieve, denkende burgers

De Denkkaravaan wil leerlingen en leerkrachten laten ervaren hoe ze hun denkkracht kunnen activeren en inzetten. Wie goed heeft leren denken, is immers kritisch, creatief, probleemoplossend en begrijpend. Doe je het samen met anderen, dan leer je samenwerken en samenleven met ruimte voor nieuwe ideeën. Zo worden onze leerlingen actieve burgers die sterk in hun schoenen staan!

Rond volgende thema’s werden reeds workshops uitgewerkt voor de basisschool:

Echt gebeurd? Over mediawijsheid en kritisch denken
Ik was hier eerst! Over bezit en delen
Kan je meten wie de slimste is? Over intelligentie
Hoor ik erbij? Over groep vormen en actief burgerschap
Wie ben ik? Over identiteit
Ik ben (niet) bang. Over angst

Meer informatie hierover vind je op de website van Klas op Stap.

Trajecten: Ook langere trajecten, rond bijvoorbeeld kinderrechten, burgerschap, kunst,… zijn mogelijk op school. Hiervoor mag je me altijd vrijblijvend contacteren.