Voor scholen

“Ik vind het altijd heel leuk als je komt  in de klas! Het is fijn om te zien en te horen hoe kinderen(anders) denken. Het was inderdaad moeilijk voor sommige kinderen om echt los te komen van wat ze geleerd hebben. Maar jij stelde wel goede vragen om hen anders te laten denken.” (Juf O., 4e leerjaar)

“De leerlingen hebben nog veel verteld na je gastles over slim zijn. Ze hebben er duidelijk veel deugd aan gehad.” (juf P., 3e leerjaar)

Wie met kinderen werkt, wordt soms om de oren geslagen met vragen. En ja, daar zijn ongetwijfeld filosofische vragen bij. Waarom moeten we naar school? Bestaat de hemel? Wat is eerlijk zijn? Zit slim zijn in je hoofd? Kinderen kijken met een nieuwsgierigheidsbril naar de wereld om hen heen. En dat vinden we prettig maar soms ook wat irritant. Want we hebben niet altijd een pasklaar antwoord en dat voelt ongemakkelijk.

Ik denk dat kinderen niet altijd een sluitend antwoord verlangen. Ze vinden het gewoon leuk om na te denken, om hun verwondering te mogen laten zien, om vragen te stellen en daarover met anderen te praten. Willen begrijpen…dat zit er meestal achter. Maar om te begrijpen, moet je eerst denken. En weten wat en hoe je denkt. En dat is net wat we tijdens het filosoferen proberen te leren. Zonder antwoorden in de hokjes ‘juist’ of ‘fout’ te plaatsen.

Filosoferen geeft je leerlingen en jezelf een nieuwe, heldere kijk op de dingen. Op school filosoferen betekent dat kinderen bewust worden gemaakt van hun eigen denkproces en respect tonen voor dat van een ander. Door in groep te filosoferen, leren ze probleemoplossend denken, samenwerken, kritisch en creatief uit de hoek te komen en waarheden te onderzoeken door zelf te denken. Het zijn vaardigheden die in de 21e eeuw erg goed van pas komen.

Ik geef workshops in lagere scholen. Dat kan een eenmalige les zijn rond een bepaald thema of een hele lessenreeks. Ik werk graag een aanbod uit op maat van je school of klas. Filosoferen kan overigens perfect worden ingepast in een projectweek, als middagactiviteit of gewoon tijdens een lesuur.